Menu

Klubbens historie

Marstal Idrætsforening er stiftet den 5. februar 1915 - i daglig tale kaldet MIF!

Pionererne i stiftelsen var de såkaldte "fremmede", elektriker Charles Hansen, befragter Bernhard Nielsen, skomagermester Grandjean (som blev klubbens første formand), købmand Hans Rasmussen, sejlmager Carl Rasmussen (Pelikanen) og fisker Anker Morsø.

Med fodbold ved Det Lille Hav på Eriks Hale, blev grundstenen lagt, til den nuværende Marstal Idrætsforening. Det var vanskelige forhold at spille under; Der var ingen indhegning og bolden røg tit i Østersøen.

I 1930’erne var foreningen også skabende på det mere internationale plan, hvor samarbejde blev indledt med tyske, norske og svenske klubber.

Senere blev vores nuværende stadion anlagt.

I 1952 blev det første klubhus bygget. Denne bygning blev senere revet ned for at gøre plads til udvidelsen af det nærliggende 4. maj Kollegium.

Mange store klubber og hold har spillet på Marstal Stadion gennem tiderne: Bronzeholdet fra 1948, Vejle Boldklub, OB, B 1909, Stjerneholdet, Brøndby og F.C. København. I pokalturnerings sammenhæng har divisionsklubberne Viborg, Slagelse, Silkeborg og AGF gæstet Marstal Stadion. Hvem husker ikke AGF-kampen i 2019, hvor superligaholdet udlignede i sidste minut, efter at have været bagud 0-2 langt inde i 2. halvleg!!!

Da foreningen i 1965 havde 50års jubilæum blev foreningens medlemsantal hurtigt tredoblet til omkring 400. Nye sportsgrene, håndbold og tennis, kom til og gymnastik blev genoptaget efter en længere pause og nu i mere faste rammer.

Selvfølgelig var der fortsat fodbold på programmet. En kort overgang var der også atletik. I 1967 kom også badminton og bordtennis til efter færdiggørelse af den selvejende institution Ærøhallen. Ærøhallen bevirkede igen i en stor medlemstilgang.

I denne periode omkring 1965 starter MIFs første medlemsblad, MIF-Posten, op. Efter en periode på pause, starter andet medlemsblad MIF-Information op i 1976. Og endelig i 1993, igen efter nogle års pause, starter klubbladet ”Mod Nye Mål” op. Dette blad udkommer stadig og kan således i 2023 fejre 30-års jubilæum.

I 1967 startede de berømte Grollefester på havnen i Marstal, for at skaffe penge til foreningsarbejdet. Grollefesten blev senere flyttet op på stadion i en årrække, men er nu igen tilbage på havnen, men i det søndre område. Grollefesten har været afholdt hvert år lige siden og var kun afbrudt et enkelt år i 2020 på grund af corona.

Foreningen har gennem alle årene afholdt flere festarrangementer for at skaffe penge til klubkassen. Disse arrangementer sammen med bankospil, loppemarkeder, sponsorer og mange andre tiltag har gennem årene været medvirkende til at foreningen kan tilbyde de forskellige sportsgrene og samtidig fastholde og udbygge det sportslige og sociale niveau.

I perioden 1972-1974 blev vores nuværende klubhus bygget ved frivillig arbejdskraft. I 1979 blev klubhuset udvidet med en ny ekstra fløj.

I 1980 ændres foreningens ledelsesstruktur til at bestå af et, på generalforsamlingen, valgt forretningsudvalg. Bestyrelsen består således af dette forretningsudvalg suppleret med formændene fra de respektive sportsudvalg, som her i 2022 er fodbold, gymnastik og ketsjer.

I 1989 sprang håndbolden ud af MIF, efter en del uenigheder, og startede deres egen forening, MH 89.

På fodboldfronten lykkedes det MIF i 1982 at komme i fynsserien for første gang. Senere i perioden 2012-2016 var holdet endog helt sensationelt i danmarksserien med kampe over det meste af Danmark. I dag ligger holdet stadig i fynsserien, som er Fyns fornemste række, med fortsat stor succes.

På børne- og ungdomsfronten arbejdes der meget både på det sociale og dygtiggørende område, hvilket gennem årene har fordret mange nye spillere til seniortruppen, hvor de har nemt ved at falde til.

Klubben har også en blomstrende old-Boys-afdeling og en 30+ afdeling på dameområdet, som begge er medvirkende til at sikre et godt og alsidigt klubliv.

Gymnastikafdelingen, den anden store afdeling i MIF, tilbyder hold til alle aldre, lige fra 2-3 år til du ikke vil/kan mere på grund af alder. Afdelingen er god til at involvere ungdomsudøvere i instruktørarbejdet, hvor enkelte har fortsat dette lederarbejde i MIF på trods af fraflytning fra Ærø. Andre instruktører virker nu andre steder i landet.

Hvert år afsluttes gymnastiksæsonen, som strækker sig fra september til sidst i marts, med en storslået opvisning.

Hertil kommer p.t. andre sportsgrene som bordtennis, volleyball og E-sport.

I 2022 skulle padle tennis også komme på programmet, ligesom der vil blive opført et udendørs fitness-område. I 2022 vil underlaget på den lille multibane også blive renoveret. Disse tre områder benævnes ”Knudepunktet”.

Finansiering af dette projekt sker ved velvillighed fra fonde, kommune og en ikke uvæsentlig del kommer fra egne opsparede midler.

Kommende ønsker er fortsat en større multibane og måske en gymnastiksal/multisal tilbygget nuværende klubhus, som der nu fremadrettet arbejdes ihærdigt på.

Marstal Idrætsforening har i dag omkring 550 medlemmer. Medlemstallet er desværre vigende på grund af Ærøs dalende befolkningstal. På det seneste har Corona situationen også været medvirkende hertil. Men der arbejdes meget for fastholdelse og endog skabe fremgang i medlemsantallet.

MIF skal fortsat være i en konstruktiv ”BEVÆGELSE”!!!

Jan Laursen (2015) og opdateret af Henrik Bay Larsen (2022)

Luk